آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ناملایمات را به جان خرید ولی شکوه نکرد

یک عضو جامعه روحانیت با بیان اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یک لحظه امام و مقام معظم رهبری را تنها نگذاشت، مطرح کرد: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ناملایمات را به جان خرید ولی شکوه نکرد.

<
از: ایسنا
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ناملایمات را به جان خرید ولی شکوه نکرد