مراسم سوگواری رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اهواز در حال برگزاری است

مراسم سوگواری رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه بقیة‌الله اهواز در حال برگزاری است.

<
از: ایسنا
مراسم سوگواری رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اهواز در حال برگزاری است