بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات

در پی درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، روزنامه‌های امروز (۲۰ دی‌ ماه)، لوگوی خود را مشکی کرده‌ و در اخبار و گزارش‌هایی به رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و ابعاد مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی و شخصی او پرداخته‌اند. با وجود اینکه شب گذشته خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صداوسیما، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، برخی از روزنامه‌های صبح امروز به چاپ دوم رسیدند.

در پی درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، روزنامه‌های امروز (۲۰ دی‌ ماه)، لوگوی خود را مشکی کرده‌ و در اخبار و گزارش‌هایی به رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و ابعاد مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی و شخصی او پرداخته‌اند.با وجود اینکه شب گذشته خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صداوسیما، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، برخی از روزنامه‌های صبح امروز به چاپ دوم رسیدند.

بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
از: ایسنا
بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی در مطبوعات
jkkjkjkjkj