خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی

طبق اعلام رسمی ، مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح فردا ۲۱ دی ، ساعت هشت و نیم صبح از مقابل دانشگاه تهران برگزار می شود. در این گزارش حال و هوای خیابان انقلاب را که فردا میزبان بدرقه کنندگان پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی هستند را نشان می دهد.

طبق اعلام رسمی ، مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح فردا ۲۱ دی ، ساعت هشت و نیم صبح از مقابل دانشگاه تهران برگزار می شود. در این گزارش حال و هوای خیابان انقلاب را که فردا میزبان بدرقه کنندگان پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی هستند را نشان می دهد.

خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
از: ایسنا
خیابان انقلاب ساعاتی مانده به تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
jkkjkjkjkj