Home

گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی در سفارت ایران در اسپانیا

دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا گشایش یافت.

از: ایسنا
گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی در سفارت ایران در اسپانیا
  test