Home

راه‌اندازی دو پژوهشکده در دانشگاه رامین خوزستان

مدیر پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از برنامه دانشگاه برای تأسیس دو پژوهشکده "بهره‌وری در کشاورزی" و "تنش‌های محیطی" خبر داد و گفت: مراحل تأیید و تصویب این پژوهشکده‌ها در سطح دانشگاه انجام و برای اخذ مجوزهای لازم به وزارتخانه ارسال شده است.

از: ایسنا
راه‌اندازی دو پژوهشکده در دانشگاه رامین خوزستان