Home

بررسی دقیق پرونده‌ دانشجویان و اعضای هیات علمی در هیات عالی تجدیدنظر

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در دومین جلسه هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد که با حضور اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، بر بررسی دقیق و شایسته پرونده‌های دانشجویان و اعضای هیات علمی در هیات عالی تجدیدنظر تاکید کرد.

از: ایسنا
بررسی دقیق پرونده‌ دانشجویان و اعضای هیات علمی در هیات عالی تجدیدنظر