Home

گشایش دفتر یادبود ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سفارت ایران در آفریقای جنوبی

دفتر یادبود ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در آفریقای جنوبی گشوده شده است.

از: ایسنا
گشایش دفتر یادبود ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سفارت ایران در آفریقای جنوبی
  test