پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۳۲۶ محقق نانو

ستاد توسعه فناوری نانو در تاریخ ۲۰ دی‌ماه جاری مبلغ 11 میلیارد و 521 میلیون و 540 هزار ریال به یک هزار و 326 محقق پرداخت کرده است.

<
از: ایسنا
پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال حمایت‌تشویقی به ۱۳۲۶ محقق نانو