آیت الله هاشمی در عرصه سیاسی کشور حضور موثر داشتند

احمد مسجد جامعی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی نیم قرن نقشی اساسی را در تحولات ایران و منطقه ایفا کردند.

<
از: ایسنا
آیت الله هاشمی در عرصه سیاسی کشور حضور موثر داشتند