Home

گشایش دفتر یادبود ارتحال آیت‌الله هاشمی در اروگوئه

دفتر یادبود ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اروگوئه گشوده شد.

از: ایسنا
گشایش دفتر یادبود ارتحال آیت‌الله هاشمی در اروگوئه
  test