Home

جذب دانشجو در رشته «ترافیک و سلامت» از سال آینده

دبیر کلان منطقه 2 آمایشی وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای جذب دانشجو در رشته «ترافیک و سلامت» خبر داد و گفت: این رشته برای اولین بار در دوره‌ کارشناسی ارشد و در دانشگاه علوم پزشکی تبریز راه‌اندازی خواهد شد.

از: ایسنا
جذب دانشجو در رشته «ترافیک و سلامت» از سال آینده