Home

الهام علی‌اف دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد

در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهور آذربایجان ضمن تسلیت به ملت ایران، دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد.

از: ایسنا
الهام علی‌اف دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد
  test