Home

الهام علی‌اف دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد

در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهور آذربایجان ضمن تسلیت به ملت ایران، دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد.

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵

به گزارش ایسنا، رییس جمهوری آذربایجان با حضور در محل سفارت ایران در باکو با ابراز تسلیت به ملت و دولت ایران، دفتر یادبود حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را امضاء کرد.