Home

مردم با علاقه برای بدرقه یار امام و رهبری به صحنه آمدند

فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همواره تلاش داشتند تا چهره‌ای واقعی از اسلام ارائه کنند و می‌گفتند نباید مسائلی که در اسلام نیست و یا برخی از امور که مستحب ‌هستند را به صورت واجبات بیان کنیم.

از: ایسنا
مردم با علاقه برای بدرقه یار امام و رهبری به صحنه آمدند
  test