Home

"زندانیان آزاد شده گوآنتانامو می‌خواهند به تروریست‌ها بپیوندند"

یکی از قانون‌گذاران مطرح آمریکا هشدار داد اطلاعات جدید نشان می‌دهد زندانی‌های آزاد شده گوآنتانامو تلاش می‌کنند تا به نبردهای تروریستی بپیوندند.

از: ایسنا
"زندانیان آزاد شده گوآنتانامو می‌خواهند به تروریست‌ها بپیوندند"