Home

کنترل نرخ ارز با احاطه دولت بر قانون ضد پولشویی میسر است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند به نفع تولیدات داخل است چراکه کالاهای وارداتی گران می‌شوند و در نتیجه تولید داخل بهتر می‌شود.

از: ایسنا
کنترل نرخ ارز با احاطه دولت بر قانون ضد پولشویی میسر است