آیت‌الله هاشمی روش جدیدی از تفسیر قرآن ارائه کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، بااشاره به فعالیت‌های علمی و قرآن‌پژوهی هاشمی رفسنجانی گفت: آیت‌الله هاشمی در دوران زندان روش جدیدی از تفسیر قرآن ارائه کرد که نتایج آن ارائه ٢٠ مجلد تفسیر راهنما است

<
از: ایسنا
آیت‌الله هاشمی روش جدیدی از تفسیر قرآن ارائه کرد