Home

افزایش تلفات موج سرما در اروپا

موج سرما در کشورهای اروپایی به کشته شدن دست‌کم ۶۱ تن منجر شده که بیشتر قربانیان از لهستان بوده‌اند.

از: ایسنا
افزایش تلفات موج سرما در اروپا