باید به مدیریت جشنواره فیلم فجر زمان بدهیم

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عملکرد جشنواره فیلم فجر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید به مدیریت این جشنواره زمان بدهیم.

<
از: ایسنا
باید به مدیریت جشنواره فیلم فجر زمان بدهیم