Home

آماده باش مدیرعامل به بازیکنان هاوش گنبد

مدیرعامل تیم والیبال هاوش گنبد به بازیکنان این تیم اعلام کرد، خود را برای حضور در بازی امروز برابر صالحین ورامین آماده کنند.

از: ایسنا
آماده باش مدیرعامل به بازیکنان هاوش گنبد