Home

آمار کارگران معتاد قزوین بالاتر از متوسط کشوری است

‌معاون دادستان قزوین از بالا بودن آمار کارگران معتاد قزوین نسبت به متوسط کشوری خبر داد و گفت: برای مبارزه با مواد مخدر در صنایع باید اهتمام جدی داشت.

از: ایسنا
آمار کارگران معتاد قزوین بالاتر از متوسط کشوری است