Home

دیدار پادشاه بحرین با دیوید کامرون در منامه

پادشاه بحرین در دیدار با نخست وزیر پیشین انگلیس از روابط دوستانه و عمیق دو کشور و همکاری‌های دو جانبه تقدیر کرد.

از: ایسنا
دیدار پادشاه بحرین با دیوید کامرون در منامه