ادعای رویترز درخصوص تصمیم تهران برای کوتاه آمدن از بحث درباره تمدید "ایسا"

خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های ارشد روس و ایرانی مدعی شد: تهران تصمیم گرفته است تا بحث درباره اقدام آمریکا برای تمدید قانون تحریم‌های ایران را تشدید نکند.

<
از: ایسنا
ادعای رویترز درخصوص تصمیم تهران برای کوتاه آمدن از بحث درباره تمدید "ایسا"