Home

گروه همیاران دانش‌آموزی میراث فرهنگی تشکیل شد

گروه همیاران دانش‌آموزی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور، در سطح مدارس میبد تشکیل شد.

از: ایسنا
گروه همیاران دانش‌آموزی میراث فرهنگی تشکیل شد