Home

کاهش نرخ رسمی دلار و پوند

بانک مرکزی نرخ رسمی ۱۸ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را افزایش داد.

از: ایسنا
کاهش نرخ رسمی دلار و پوند