قاچاق و معدوم شدن نسخ کهن شیعی

معاون کتابخانه ملی با اشاره به خروج غیرقانونی اسناد و نسخه‌های ارزشمند خطی و منابع معتبر و مهم شیعی گفت: شنیده‌ها حاکی است برخی از این نسخ با پول هنگفت دشمنان اهل بیت(ع) از کشور خارج و سپس معدوم می‌شود.

<
از: ایسنا
قاچاق و معدوم شدن نسخ کهن شیعی