«خیبرشکنان» به چاپ رسید

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری آذربایجان شرقی از انتشار سومین جلد مجموعه راهیان آسمان با عنوان «خیبرشکنان» خبر داد.

<
از: ایسنا
«خیبرشکنان» به چاپ رسید