اعلام برنامه زمان‌بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
اعلام برنامه زمان‌بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام برنامه کامل زمان بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷ را اعلام کرد.

به‌ گزارش ‌ایسنا،  کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام برنامه کامل زمان بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷ را به شرح ذیل اعلام کرد:

(کلیه ساعت‌ها به وقت تهران است):

گروه : A ایران، بحرین، چین، مالزی و افغانستان

گروه : B عمان، لبنان، ازبکستان و تایلند

گروه : Cژاپن، امارات، عراق و قطر

شنبه ۱۴ اسفند

بازی ۱: چین – بحرین / ساعت ۰۹:۳۰ / ترنگانو-مالزی

بازی ۲: افغانستان – مالزی / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

یکشنبه ۱۵ اسفند

بازی ۳: افغانستان – چین / ساعت ۰۹:۳۰ / ترنگانو-مالزی

بازی ۴: مالزی – ایران / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

دوشنبه ۱۶ اسفند

بازی ۵: امارات – عراق / ساعت ۰۷:۰۰ / ترنگانو-مالزی

بازی۶: ژاپن – قطر / ساعت ۰۷:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی۷: لبنان – ازبکستان / ساعت ۰۹:۳۰ / ترنگانو-مالزی

بازی ۸: عمان – تایلند / ساعت ۱۰:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۹: بحرین – مالزی / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۰: ایران – افغانستان / ساعت ۱۲:۳۰ /ترنگانو-مالزی

سه شنبه ۱۷ اسفند

بازی ۱۱: قطر – امارات / ساعت ۰۷:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۲: عراق – ژاپن / ساعت ۰۷:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۳: تایلند – لبنان / ساعت ۰۹:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۴: ازبکستان – عمان / ساعت ۱۰:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۵: بحرین – افغانستان / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۶: چین – ایران / ساعت ۱۲:۳۰ /ترنگانو-مالزی

چهارشنبه ۱۸ اسفند

بازی ۱۷: عراق – قطر / ساعت ۰۷:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۸: ژاپن – امارات / ساعت ۰۷:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۱۹: ازبکستان – تایلند / ساعت ۰۹:۳۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۲۰: عمان – لبنان / ساعت ۱۰:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۲۱: مالزی – چین / ساعت ۱۲:۰۰ /ترنگانو-مالزی

بازی ۲۲: ایران – بحرین / ساعت ۱۲:۳۰ /ترنگانو-مالزی

اعلام برنامه زمان‌بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷