Home

نصرت‌الله جعفریان سرپرست تیم بسکتبال شیمیدر شد

تیم بسکتبال شیمیدر تهران پیشکوست این رشته و از ناظران بین‌المللی اسبق فدراسیون جهانی را به عنوان سرپرست خود انتخاب کرد.

از: ایسنا
نصرت‌الله جعفریان سرپرست تیم بسکتبال شیمیدر شد