رکورد دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری جهان و المپیک از ایلین گرفته شد

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
رکورد دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری جهان و المپیک از ایلین گرفته شد

پس از اینکه فدراسیون جهانی وزنه برداری فهرست رکورد داران جهان و المپیک را به روز کرد، نام ایلیا ایلین از رکورد داری جهان و المپیک در دسته ۹۴ کیلوگرم پاک شد.

به گزارش ایسنا، پس از اینکه مثبت شدن تست دوپینگ ایلیا ایلین وزنه‌بردار مطرح قزاقستانی در دو المپیک ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن مثبت اعلام شد، نام او در دسته ۹۴ کیلوگرم از فهرست رکوردداران جهان و المپیک حذف شد. ایلیا در المپیک لندن با ثبت رکورد ۲۳۳ کیلوگرم در دو ضرب و مجموع ۴۱۸ کیلوگرم رکورد دو ضرب و مجموع جهان و المپیک را در دسته ۹۴ کیلوگرم به نام خود ثبت کرد.

اکنون که دوپینگ او در المپیک لندن تایید شده است، رکوردداری جهان و المپیک را نیز در دسته ۹۴ کیلوگرم از دست داد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری با بروز کردن فهرست رکوردداران جهان و المپیک، نام ایلیا را حذف کرد.

به این ترتیب ژیمون کولسکی از لهستان با رکورد ۲۳۲ کیلوگرم که در سال ۲۰۰۰ به ثبت رساند، دوباره رکورددار دو ضرب جهان در دسته ۹۴ کیلوگرم است.

رکورد مجموع جهان با ۴۱۲ کیلوگرم نیز دوباره در اختیار آکاکیوس کاکیاسویلیس از یونان که در مسابقه‌های جهانی ۱۹۹۹ آتن به ثبت رساند، قرار گرفت.

رکورد دو ضرب دسته ۹۴ کیلوگرم المپیک نیز دوباره در اختیار ژیمون کولسکی با رکورد ۲۲۴ کیلوگرم قرار دارد. او این رکورد را در المپیک ۲۰۰۸ پکن به ثبت رساند. میلن دوبریف از بلغارستان با ۴۰۷ کیلوگرم رکورددار مجموع جهان را دوباره در اختیار گرفت. این رکورد در المپیک ۲۰۰۴ آتن به ثبت رسیده است.

در حال حاضر ایلیا تنها رکورددار دو ضرب و مجموع دسته ۱۰۵ کیلوگرم جهان است که آن را سال ۲۰۱۵ در کاپ روسیه به ثبت رساند.

رکورد دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری جهان و المپیک از ایلین گرفته شد
jkkjkjkjkj