Home

نامطلوب بودن وضعیت هوای قزوین برای گروه‌های حساس

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط‌زیست قزوین گفت: در حال حاضر وضعیت هوای استان برای گروه‌های حساس نامطلوب است و توصیه می‌شود تا این گروه‌ها از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

از: ایسنا
نامطلوب بودن وضعیت هوای قزوین برای گروه‌های حساس