Home

وقف به مردم تعلق دارد/مدیریت سرمایه موقوفات با واقف است

نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف با اشاره به ضرورت حراست از موقوفات و پیگیری مطالبات معوقه گفت:همه ما وظیفه داریم نسبت به حق و حقوق موقوفات وظایف خود را به درستی انجام دهیم و مراقبت کنیم تا حقی از موقوفات ضایع نشود.

از: ایسنا
وقف به مردم تعلق دارد/مدیریت سرمایه موقوفات با واقف است