Home

کلید بالاترین معارف بشری «زبان فارسی» است

آیت الله سید محمد خامنه‌ای، رییس بنیاد ایران شناسی، در مراسم سومین گردهمایی موسسه‌های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان اظهار کرد: کلید بالاترین معارف بشری «زبان فارسی» است و بدون زبان فارسی و ترجمه آن به دیگر زبان‌ها، هرگز سایر کشورها نمی‌توانند به مفاهیم بالا دست پیدا کنند.

از: ایسنا
کلید بالاترین معارف بشری «زبان فارسی» است