Home

جان باختن 65 مازندرانی در حوادث ناشی از کار

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در 9 ماهه سال‌جاری تعداد 65 نفر که همگی مرد بودند بر اثر حوادث کار در استان مازندران جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است.

از: ایسنا
جان باختن 65 مازندرانی در حوادث ناشی از کار