لاریجانی: اگر بررسی برنامه تمام نشود مجلس فردا جلسه دارد

چهل و دومین جلسه علنی مجلس دقایقی پیش پایان یافت.

<
از: ایسنا
لاریجانی: اگر بررسی برنامه تمام نشود مجلس فردا جلسه دارد