Home

دوگنبدان لرزید

شهر دوگنبدان، مرکز شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد لرزید.

از: ایسنا
دوگنبدان لرزید