تسلیت رییس شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنا) در پی درگذشت «آیت الله»

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
تسلیت رییس شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنا) در پی درگذشت «آیت الله»

ایگور ماروزوف، نماینده شورای فدراسیون (مجلس سنا) روسیه با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از رئیس شورای فدراسیون روسیه دفتر یادبود رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسکو را امضا کرد.

به گزارش ایسنا، متن این  یادداشت به شرح ذیل است:

«شورای فدراسیون روسیه تسلیت عمیق خود را به دلیل رحلت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای هاشمی رفسنجانی به ملت ایران ابراز می دارد.

هاشمی رفسنجانی در خاطره ملت روسیه به عنوان یک دولتمرد حکیم و نزدیک‌ترین هم‌رزم آیت الله خمینی باقی خواهد ماند. ایشان اولین رئیس مجلس شورای اسلامی بودند و در دوران سخت جنگ توانستند فعالیت تمام عیار مجلس قانونگذاری را سازماندهی کرده و در سازندگی نیروهای مسلح مشارکت نمایند.

پس از دوران جنگ ایشان توانست به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران اصلاحات موفقی را انجام دهد که در نتیجه آن کشور توانست سرمایه گذاری را جذب کرده و سطح آموزش و علم را افزایش داده و به صورت کیفی متحول نماید.

نقش ایشان در حفظ ثبات جامعه ایران بسیار ارزشمند است. ایشان با مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام کارهای بسیاری را در جهت منافع کشور انجام داد که در خاطره ملت ایران و روسیه باقی خواهد ماند.

دوستان ایرانی؛ شورای فدراسیون روسیه خود را در غم شما شریک می داند.

تسلیت رییس شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنا) در پی درگذشت «آیت الله»