واعظی : مردم با یار امام و رهبری وداع تاریخی کردند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ تاریخ نوین ایران را بدون هاشمی نمی توان نوشت.

<
از: ایسنا
واعظی : مردم با یار امام و رهبری وداع تاریخی کردند