مصدومیت امیرغفور در بازی برابر شهرداری تبریز

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
مصدومیت امیرغفور در بازی برابر شهرداری تبریز

پشت خط زن تیم والیبال پیکان به دلیل مصدومیت به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش ایسنا، امیر غفور قطر پاسور تیم والیبال پیکان تهران در جریان بازی این تیم برابر شهرداری تیریز مصدوم شد.

غفور به دلیل مصدومیت از ناحیه سر به بیمارستان منتقل شد.
البته به نظر می رسد مصدومیت او خطرناک نیست و به دلیل احتیاط بیشتر او به بیمارستان رفت.
انتهای پیام

مصدومیت امیرغفور در بازی برابر شهرداری تبریز