Home

آنچه در بازدید ایوبی از پشت صحنه «سرو زیرآب» مطرح شد

حجت‌الله ایوبی گفت: باعث افتخار است که هنر سینما امروز ارزش‌ها و دغدغه‌های دفاع مقدس را به نسل بعدی منتقل  می‌کند.

از: ایسنا
آنچه در بازدید ایوبی از پشت صحنه «سرو زیرآب» مطرح شد