Home

امین زاده درگذشت پدر محسن و پرویز اسماعیلی را تسلیت گفت

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی درگذشت پدر محسن و پرویز اسماعیلی را تسلیت گفت.

از: ایسنا
امین زاده درگذشت پدر محسن و پرویز اسماعیلی را تسلیت گفت