تخصیص 2.5 درصد بودجه عمومی دانشگاه‌ها به حوزه IT

رییس امور مناطق آموزش عالی کشور با اشاره به مصوبه تخصیص 2.5 درصد بودجه عمومی دانشگاه‌ها به حوزه فناوری اطلاعات (IT)، از ابلاغ دستورالعمل اجرایی عملیاتی آن به دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد.

<
از: ایسنا
تخصیص 2.5 درصد بودجه عمومی دانشگاه‌ها به حوزه IT