Home

گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بلغارستان

دفتر یادبود رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر صوفیه، گشایش یافت.

از: ایسنا
گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بلغارستان
  test