اعلام زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام شد.

<
از: ایسنا
اعلام زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی