Home

دیوان محاسبات دستگاه‌ها را ملزم به ارایه اطلاعات دارایی‌های دولت کند

مدیر کل اوراق دولتی و اوراق بهادار با تاکید بر ضرورت شفافیت در زمینه دارایی‌های دولت گفت: دیوان محاسبات بنا بر قانون از دستگاه‌ها بخواهد اطلاعات خود در زمینه دارایی‌های دولت را در سامانه سادا ثبت کنند.

از: ایسنا
دیوان محاسبات دستگاه‌ها را ملزم به ارایه اطلاعات دارایی‌های دولت کند