کمپین اعتراضی هاوشی‌ها به کمیته انضباطی فدراسیون والیبال

تماشاگران هاوش با راه اندازی کمپ انصراف از لیگ به تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعتراض کردند.

<
از: ایسنا
کمپین اعتراضی هاوشی‌ها به کمیته انضباطی فدراسیون والیبال