گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نیویورک

دفتر یادبود درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گشایش یافت.

<
از: ایسنا
گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نیویورک