آغاز همایش ملی زبان و هویت در شیراز

همایش ملی زبان و هویت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،در شیراز آغاز به‌ کار کرد.

<
از: ایسنا
آغاز همایش ملی زبان و هویت در شیراز