Home

داوود امیریان پس از«آقای شهردار» «ضربه شاهین» را می‌نویسد

داوود امیریان که به تازگی کتاب «کودکستان آقا مرسل»او راهی بازار شده،از نگارش داستان زندگی شهید علی‌اکبر شیرودی خبر داد.

از: ایسنا
داوود امیریان پس از«آقای شهردار» «ضربه شاهین» را می‌نویسد