مهم‌ترین وظیفه ما بیان خدمات نظام اسلامی بدون نگاه سیاسی است

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان کرمان گفت: مهم‌ترین وظیفه ما بیان خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی بدون نگاه سیاسی و به صورت هنرمندانه است.

<
از: ایسنا
مهم‌ترین وظیفه ما بیان خدمات نظام اسلامی بدون نگاه سیاسی است